Lavkarbonbetong

NorBetong jobber målbevisst for å lage betonger med et lavere karbonavtrykk. I samarbeid med vår sementleverandør Norcem har vi utviklet et sett lavkarbonbetonger som gjør det enklere for byggherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører å velge rett betong til et prosjekt.

NorBetong leverer lavkarbonbetong i henhold til klassene A, B og C i Norsk Betongforening publikasjon nr 37. 

Lavkarbonbetong, klasse A – til prosjektlevering

Lavkarbonbetong i klasse A leveres på prosjektbasis. På grunn av ulik miljøbelastning fra sement produsert ved Norcem Brevik og Norcem Kjøpsvik er det først og fremst i Sør-Norge, med sement fra Brevik, at klasse A kan leveres. I Nord-Norge med sement fra Kjøpsvik og med lange transportavstander er klasse A svært vanskelig å oppnå. Bindemiddelet er basert på to alternativer: „

  • «Lavkarbonsement». Sementen er spesielt godt egnet for M60- kvalitet, men kan også brukes i andre bestandighetsklasser. „„
  • Flygeaskesementer og i tillegg ekstra flygeaske. Bindemidlet er spesielt egnet for bestandighetsklassene M45 og M40.

Lavkarbonbetong, klasse B og C – inngår i våre standard betongsammensetninger

NorBetong kan levere Lavkarbonbetong i klasse B (og C) fra alle betongfabrikker som bruker sement fra Norcem Brevik, og klasse C fra alle betongfabrikker som bruker sement fra Norcem Kjøpsvik. Betongen er basert på flygeaskesementer, og betongsammensetningene er i tillegg optimalisert med tanke på lavt utslipp av CO2.

Ansvarlig innkjøp

NorBetong er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001. Det er også våre hovedleverandører av sement (Norcem), tilslag (NorStone/Franzefoss)og tilsetningsstoff (Sika/Mapei) NorBetong og alle våre leverandører er også sertifisert ifølge retningslinjer for Kontrollrådet for Betongprodukter. 

Magnus Gade Skjeggerud

Teknologisjef
Tlf: 
473 07 952