Varmelagring

Tunge materialer som betong har stor varmelagringsevne. Denne egenskapen kan utnyttes i bygninger for å redusere energibruk til kjøling og oppvarming. Tenk deg et svaberg en sommerkveld. Berget er fortsatt godt og varmt lenge etter at solen har gått ned. Dette illustrerer varmelagringsevnen. 

En bygning med lette materialer vil kunne få store svingninger i innetemperaturen i vårt klima. Oppvarming på dagtid, og nedkjøling på natten. Mange bygninger bruker mye energi for å motvirke dette, ved å kjøle ned på dagen og varme opp på kvelden.

Ved å utnytte betongens varmelagringsevne kan disse svingningene motvirkes. Løsninger hvor betong blir eksponert i en bygning kan fange opp energi på dagtid, både fra innstråling og fra mennesker, lys og datamaskiner. Om kvelden og natten stråler energien tilbake til den kjøligere luften. Resultatet er en mer stabil innetemperatur og redusert energibruk.

Les mer om varmelagring på byggutengrenser.no