Dokumentasjon

Sertifiseringer

NorBetong er sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter. 
NorBetongs kvalitets- og miljøsystem er bygget opp i henhold til NS-EN 206.

 

Bruk av betong

Forsiktighetsregler (PDF, 247.89 KB)
Sikkerhetsdatablad (PDF, 359.28 KB)

Produkter

NorBetong Lavkarbonbetong (PDF, 927.27 KB)
 

Juridisk


Etiske retningslinjer

HeidelbergCement har utarbeidet egne etiske retningslinjer for leverandører. Les mer her.