Bærekraftig bygging

 I 2014 ble Bygg21 -strategien "Sammen bygger vi framtiden" lagt fram for daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Hensikten med Bygg 21 var økt produktivitet, seriøsitet og en bærekraftig byggenæring. Samfunnet er avhengig av å utvikle et næringsliv som sørger for verdiskaping, og som er med på å løse miljø – og klimautfordringene. 

Visjonen i Bygg 21 er «Gode bygg for eit betre samfunn», hvor et av målene er bærekraftige bygg. Bygg 21 vektlegger flere samfunnsutfordringer, spesielt klimaendringene og ressursknapphet som berører byggesektoren. Direkte utslipp fra byggenæringen utgjør hele 14% av norske klimagassutslipp. Mål nummer 6 i Bygg 21 strategien omhandler bærekraftige bygg: "Det må stimuleres til en grønn og livsløpsbasert verdiskaping. Viktige områder er energieffektivisering, klimagassutslipp, forurensning, materialer og ressursbruk, god klimatilpasning og godt innemiljø".

Miljødeklarert betong
Dette vil også NorBetong bidra til. Byggherrer og entreprenører vil i stadig større grad ha miljødeklarert betong. NorBetong har tilbudt sine kunder prosjektspesifikke miljødeklarasjoner (EPD’er) siden 2010, og trenden er klar. – På to år har vi mer enn doblet antall EPD’er, sier teknologisjef Magnus Gade Skjeggerud. – Vi i NorBetong jobber målbevisst for å lage betonger med lavere karbonavtrykk, og har siden 2012 levert betong til om lag halvparten av prosjektene som har de strengeste miljøklassifiseringene i BREEAM-NOR. Det er vi stolte av, sier teknologisjefen.

Antallet miljødeklarasjoner henger også sammen med bruk av lavkarbonbetonger. Både antall prosjekter og ikke minst volumene har økt betydelig. En prosjektspesifikk EPD gir byggherren og entreprenøren dokumenterte tall på miljøforhold, hvor CO2 er det mest sentrale, og dekker foruten alle delmaterialer og produksjon også opp transportleddet.– Det synes nokså klart at byggherrer ser en klar verdi i å dokumentere miljøegenskapene til et bygg, og at det gjøres en grundig jobb med prosjektering slik at man får utnyttet betongegenskapene best mulig og med et lavest mulig karbonavtrykk, sier Skjeggerud.

EPD

EPDer på våre betonger blir laget ved hjelp av FABEKOs EPD-generator. Verktøyet er en applikasjon til Østfoldforsknings plattform for beregning av EPDer og er basert på retningslinjer som framkommer i ISO 14025:2006, ISO 21930:2007, EN 15804:2012, A1:2013, PCR for en gitt produktgruppe, samt retningslinjer fra EPD-Norge. Eksempel på EPD vises blant vedleggene til høyre. NorBetong har flere verifikatorer som har gjennomgått nødvendig godkjent opplæring for å utvikle og godkjenne egne prosjektspesifikke EPDer. Deklarert og funksjonell enhet er 1 m3 betong, men i tillegg kan generatoren beregne miljøindikatorene for transport fra betongfabrikk til byggeplass.

Betongen vår tilfredsstiller kriteriene for å få karakter 1-6 (grønt eller hvitt) for alle miljøområdene i ECOproductmetoden. Eksempel på ECOproductrapport vises blant vedleggene til høyre.

Miljøgifter

Betongen inneholder ikke miljøgifter på prioritetslisten

Ansvarlig innkjøp

NorBetong er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001. Det er også våre hovedleverandører av sement (Norcem), tilslag (NorStone/Franzefoss)og tilsetningsstoff (Sika/Mapei) NorBetong og alle våre leverandører er også sertifisert ifølge retningslinjer for Kontrollrådet for Betongprodukter. 

Magnus Gade Skjeggerud

Teknologisjef
Tlf: 
473 07 952

Marianne Rødby

NorBetong AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge