Tresfjordbrua

Tresfjordbrua er en del av E136, og ble åpnet 24. oktober 2015. 

Brua er en betongkassebru med en total lengde på 1290 meter (Norges 6. lengste). Lengste spenn måler 160 meter og har en seilingshøyde på 32 meter. 

NorBetong etablerte mobilt betongverk i Tresfjord som totalt leverte 60.000 kubikkmeter betong til brua og til den tilstøtende Vågstrandtunnelen. Det ble brukt prefabrikkert forskaling, hvor samme form ble brukt på hele brua.

Entreprenør for prosjektet var Arbeidsfelleskapet E136 Tresfjordbrua bestående av  Implenia Construction og PORR Norge. 

Tresfjordbrua.
Tresfjordbrua
Vestnes
Norge