Breeam-NOR

Betongens miljøegenskaper inngår i flere av kriteriene i BREEAM-NOR og under vises det hvordan våre betonger presterer.

Mat 1 Materialspesifikasjon

Klimagassberegninger

Klimagassutslippene til våre betonger er beregnet ved hjelp av FABEKOs EPD-generator. Analyseomfanget (livsløpsfasene) som inngår er produksjon av råvarer, transport til betongstasjon og blanding av 1 m³ betong. NorBetong kan levere lavkarbonbetong i henhold til lavkarbonklasseen A, B og C i Norsk Betongforening publikasjon nr 37. (se www.betong.net).

Spesifikke beregninger for betongsammensetninger for konkrete prosjekter vil imidlertid kunne gi enda større klimagassreduksjon.   

EPD

EPDer på våre betonger blir laget ved hjelp av FABEKOs EPD-generator. Verktøyet er en applikasjon til Østfoldforsknings plattform for beregning av EPDer og er basert på retningslinjer som framkommer i ISO 14025:2006, ISO 21930:2007, EN 15804:2012, A1:2013, PCR for en gitt produktgruppe, samt retningslinjer fra EPD-Norge. Eksempel på EPD vises blant vedleggene til høyre. NorBetong har flere verifikatorer som har gjennomgått nødvendig godkjent opplæring for å utvikle og godkjenne egne prosjektspesifikke EPDer. Deklarert og funksjonell enhet er 1 m3 betong, men i tillegg kan generatoren beregne miljøindikatorene for transport fra betongfabrikk til byggeplass.

Ytelseskrav

Betongen vår tilfredsstiller kriteriene for å få karakter 1-6 (grønt eller hvitt) for alle miljøområdene i ECOproductmetoden. Eksempel på ECOproductrapport vises blant vedleggene til høyre.

Miljøgifter

Betongen inneholder ikke miljøgifter på prioritetslisten.

Mat 5 Ansvarlig innkjøp av materialer

NS-EN ISO 14001

NorBetong er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001. Det er også våre hovedleverandører av sement (Norcem), tilslag (NorStone/Franzefoss) og tilsetningsstoff (Sika/Mapei). NorBetong og alle våre leverandører er også sertifisert ifølge retningslinjer for Kontrollrådet for Betongprodukter. Se vedlagte sertifikater.

Magnus Gade Skjeggerud

Teknologisjef
Tlf: 
473 07 952

Marianne Rødby

NorBetong AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge