Munch-museet

Det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo er et av de mest omtalte kulturbygg i Norge. Byggestart var i 2015, men det var senhøstes 2016 bygget ble synlig for alvor. I løpet av 33 dager ble det glidestøpt til snaut 60 meteres høyde. NorBetong leverte i alt 3387 kubikkmeter betong til glidestøpen. 

Museet skal stå ferdig i 2018.

Oddbjørn Erlien

NorBetong AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge
Norge